Έργο: Μελέτη Πληροφοριακών Συστημάτων για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ

informationsystems-1-300x183 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Isosoft το έργο στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).

Το έργο αφορούσε:

  Α) “Τον Σχεδιασμό, Εκπόνηση και Έρευνα Αγοράς του Πληροφοριακού Συστήματος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας”

Β) “Την Αξιολόγηση και εξασφάλιση Προσφορών από Προμηθευτές σε όλα τα Πληροφοριακά υποσυστήματα του Οργανισμού”

Comments are closed.